अपोलो रुग्णालयातर्फे करोनाची नवी चाचणी

© लोकसत्ता द्वारे प्रदान केलेले   ‘अपोलो रुग्णालय समूह’ आणि ‘टाटा समूह’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘टाटाएमडी चेक’ ही विषाणूंच्या जनुकीय रचनेवर आध...