एअरटेल, व्होडाफोन आयडियानंतर AMAZON PRIME सब्सक्रिप्शन होणार महाग; वार्षिक ९९९ रुपयांचं पॅकेज आता…

© लोकसत्ता द्वारे प्रदान केलेले एअरटेल, व्होडाफोन आयडियानंतर Amazon Prime सब्सक्रिप्शन होणार महाग; वार्षिक ९९९ रुपयांचं पॅकेज आता... एअरटेल आणि व्होडाफोन आ...

Source: